Plikt til journalføring er forankret i Helsepersonellovens § 39 og § 40, og krav til journalens innhold finner du i Forskrift om pasientjournal. Forskriftsmessig journalføring anses som et sentralt virkemiddel for å oppnå pasientsikkerhet. Likevel er mangelfull journalføring et gjentagende problem i klagesaker mot tannleger.

Finn frem noen journaler du kan evaluere.

Egenevalueringen er delt inn i 4 områder

  1. administrative data

  2. tanndiagram/undersøkelse

  3. behandling

  4. signering og oppfølging

Gå til kurset "Evaluer din journalføring"

 

Evaluering av journalføring.jpg