Plikt til journalføring er forankret i Helsepersonellovens § 39 og § 40, og krav til journalens innhold finner du i Forskrift om pasientjournal. Forskriftsmessig journalføring anses som et sentralt virkemiddel for å oppnå pasientsikkerhet. Likevel er mangelfull journalføring et gjentagende problem i klagesaker mot tannleger.

Før du tar testen: Finn frem noen journaler du kan evaluere.
Evalueringen bygger på et manuelt system for evaluering av journalføring, utviklet av tannhelsetjenesten i Hordaland og Østfold.

Egenevalueringen er delt inn i 4 områder

  1. administrative data

  2. tanndiagram/undersøkelse

  3. behandling

  4. signering og oppfølging

Start kurset: "Evaluer din journalføring"