Det beste tiltaket mot infeksjoner og antibiotikaresistens er riktig utført håndhygiene. Markeringen av håndhygienedag er derfor et viktig bidrag til bedre smittevern. Hos Folkehelseinstituttet (FHI) kan du bestille plakater, brosjyrer og annet materiell som klinikken din kan bruke for å markere dagen. Vær oppmerksom på at frist for bestilling er fredag 17. mars. Mer informasjon og bestillingsoversikt finner du hos FHI.

Friske opp kunnskapen din om smittevern? Ta e-kurs hos TkØ