Revidert rundskriv– ikrafttredelse 1. januar 2018 (Det gule heftet 2018)

Det gule heftet for 2018 er kun tilgjengelig elektronisk.

Heftet gis ut av Helse- og omsorgsdepartementet.Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes til Helsedirektoratet, avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon, eller til Helfo veiledning for helseaktører, telefon 815 70 070. Privatpersoner kan få veiledning på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE: 800 43 573