To av våre tannleger er godkjente til å operere denne maskinen, som brukes på indikasjoner som vår radiolog avgjør, særlig til 3 dimensjonal rekonstruksjon av skjelettstrukturer som ledd i behandlingsplanlegging før kirurgiske inngrep. Eksempler på bruk kan være ved fjerning eller blottlegging av ikke frembrudte tenner, og innsetting av implantater.

 - Dette tok litt tid, men vi er veldig fornøyd med å få denne maskinen på plass, forteller klinikksjef Jon Sudbø.

Les mer om du ønsker du å henvise til oss for en CBCT utredning.

Bildet over viser en ikke frembrudt tann tatt med CBCT maskin.