Gjennom våre e-læringsprogrammer får tannhelsepersonell mulighet til:

  • Systematisk gjennomgang av fagstoff
  • Ta tester
  • Delta i diskusjonsforum
  • Skrive ut kursbevis for å dokumentere kompetansen sin ovenfor for arbeidsgiver
  • Både oppdatere og bygge ny kompetanse – gir et kvalitetsstempel

Vår samarbeidspartner på e-læring er Helsekompetanse i Tromsø, som tilbyr en nasjonal portal for nettbasert læring og utveksling av kompetanse i helsetjenesten. Administrativt er Helsekompetanse underordnet Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling (NST), som har utviklet denne portalen.

Smittefritt på tannklinikk!
Programmet vårt ”Smittefritt på tannklinikk” har hele tannhelseteamet som målgruppe. Vårt mål er at dette programmet skal føre til:

  • Øket fokus og refleksjon rundt egen praksis når det gjelder smittevern.
  • Tilstrekkelig kunnskap innen smittevern slik at smitteoverføring i tannhelsetjenesten ikke skal forekomme.

Strålevern
TKØ samarbeider med Kompetansesenter Sør for å utvikle det nettbaserte kurset Strålevern. Formålet er å redusere risikoen for stråling.