Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes mot Helsedirektoratet eller mot Helfo.