Tema: Den europeiske og amerikanske foreninger for periodonti publiserte sommeren 2018 en ny klassifikasjon for periodontale og periimplantat sykdommer og tilstander. Klassifikasjonen er basert på ny forsking og innehold omfattende endringer. I dette kurset vil den nye klassifikasjonen bli presenteres ved hjelp av kliniske eksempler. Det vil også diskuteres hvordan implementering av det nye diagnosesystemet vil gi bedre pasientbehandling.

Vi vil også diskutere

• hva er hensikten med en ny klassifikasjon?

• hvordan kan du som tannlege og tannpleier ha nytte av en ny klassifikasjon?

• hvordan vil den nye klassifikasjonen bidra til bedre pasientbehandling?
 

Kursholder: Maziar Shabestari, forsker og spesialist i periodonti

Målgruppe: Tannleger og tannpleiere

 

Læringsmål

Læringsmål:

  • Kjennskap til og bruk av nytt diagnosesystem for periodontale sykdommer  
  • Kunnskap om endringer av praksis ved diagnostikk og behandling

Alle deltakere bør kunne presentere kort (5 min) deres/klinikkens rutiner for systematisk diagnostikk og behandling av periodontitt.
Aktuelle spørsmål: Hvordan diagnostiseres periodontitt? Hvem/hvordan legger en behandlingsplan og utfører behandling? Hvor ofte utføres støttebehandling?

 

Praktisk informasjon

Antall timer NTFs etter.utd.: 4 timer

Dato: fredag 27. mars

Tidspunkt: 1000-1430

Sted: TkØs lokaler, Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo

Pris: 1 000 kr. pr. deltaker

Påmeldingsfrist: 6. mars

 

Program

10:00 – 10:05          Hva er TkØ? Kort innføring med Jon Sudbø

10:05– 10:45           Nytt diagnosesystem for periodontale sykdommer

10:45 – 11:00             Pause

11:00 – 11:45             Klassifikasjonen av periodontitt

11:45 – 12:30             Lunsj

12:30 – 13:15             Lokale rutiner* ved diagnostikk og behandling av periodontitt

13:15 – 13:30             Pause

13:30 – 14:15             Henvisning: når, hvilke problemstillinger og hvordan

14:15 – 14:30             Evaluering og oppsummering

*Rutiner: Hvem, hvilke utstyr og hvor ofte? Hvilke prosedyrer er felles, hvilke er behandleravhengige?