Korzeniewska har master i psykologi fra Universitetet i Gdansk og etterutdanning i flerkulturelt helsearbeid fra OsloMet.
Før hun startet hos TkØ jobbet hun hos PRIO.

Stillingen som forskningskoordinator er knyttet til CORAL-prosjektet.

Velkommen!