Kurs i kunnskapsbasert praksis

- Denne gangen har vi gjort om kursene til to moduler. «Prinsipper for kunnskapsbasert praksis» gir deg god innsikt i grunnprinsipper for hvordan holde seg faglig oppdatert og hvordan finne frem til relevant faglig litteratur. Dette kurset arrangeres 20. mai, sier Rasa Skudutyte-Rysstad som er kursholder for begge kursene sammen med forsker Ewa S. Hovden. Den andre modulen «Hvordan kritisk vurdere litteraturkilder og holde seg faglig oppdatert på arbeidsplassen?» arrangeres 26. august og vil ta for seg viktige metoder for kritisk vurdering av litteratur og tips for hvordan du som kliniker kan bruke litteratur på arbeidsplassen. Modul 2 forutsetter at du har gjennomført modul 1, eventuelt at du tidligere har tatt et kurs i litteratursøk hos TkØ.

Kurs i prosjektarbeid

I tillegg tilbyr TkØ kurs i prosjektarbeid for tannhelsepersonell. Kurset tar for seg nyttige metoder for planlegging og gjennomføring av ulike typer prosjekter i tannhelsetjenesten. – I 2019 arrangerte vi dette kurset to ganger og fikk god respons fra deltakerne. Kurset kan være nyttig hvis du jobber med utadrettet virksomhet og ønsker å sette i gang nye eller evaluere effekten av eksisterende tiltak, sier Ewa S. Hovden.

Program og påmeldingsskjema for kurset 20. mai "Kunnskapsbasert praksis for tannhelsepersonell: modul 1"

Program og påmeldingsskjema for kurset 26. august "Kunnskapsbasert praksis i tannhelsetjenesten: modul 2"

Kurs i prosjektarbeid for tannhelsepersonell "Hvordan lykkes med prosjektarbeid i tannhelsetjenesten?" arrangeres på forespørsel.
Er du interessert i et slik kurs, ta kontakt med TkØ.
 

Nyhet 21.6.2019 TkØ med faglig påfyll om prosjektarbeid for tannpleierne i Østfold