- Dette er svært nyttig verktøy for oss. Mikroskopene gjør det mulig å få til en enda bedre og kvalifisert diagnostikk og behandling, sier klinikksjef Jon Sudbø. Bruken av mikroskop vil særlig gjelde for endodonti og kirurgi, men Jon påpeker at alle TkØs spesialister vil ha utbytte av å bruke disse mikroskopene under behandling.
 - De bør brukes hyppig og regelmessig for å få best fullt utbytte av utstyret, understreker Jon, som er glad for at mikroskopene nå kan tas i bruk.