Nå er praksistiden over og Jette skal tilbake til Høgskolen i Hedmark, hvor hun er tannpleierstudent på tredje året.

Jette var godt kjent med tannhelsemiljøet før hun begynte på studiet. Hun har tidligere jobbet med blant salg av utstyr til kjeveortopeder og kom slikt inn i tannhelsemiljøet. Senere har hun jobbet på mannens tannklinikk, noe som ga mersmak og gjorde tannpleieryrket ekstra fristende å se nærmere på, forteller Jette, som liker kombinasjonen å jobbe tett på mennesker og teknisk arbeid.

Og hvordan har praksisperioden vært?

Hun forteller at hun hadde hørt om TkØ som henvisningsinstans i forkant, og var nysgjerrig på hvordan det ville være å jobbe på et kompetansesenter med spesialisttannklinikk sammenliknet med en klinikk.

En vesentlig forskjell er antall pasientbehandlinger, forklarer Jette, og viser til at pasientbehandlingene på TkØ er omfattende og tidkrevende, og dermed blir det færre pasientbehandlinger i løpet av en dag sammenliknet ved en ordinær klinikk. Ofte er det også flere spesialister involvert i et pasientforløp, og nettopp det tverrfaglige er noe som Jette syns har vært spesielt lærerikt.

- Jeg syns det har vært spennende å være på en tverrfaglig spesialistklinikk, det var faktisk en viktig grunn til at jeg ønsket å ha praksis her hos TkØ, forteller Jette, og viser til at hun har deltatt på flere ulike behandlinger, både for å observere og for å assistere.  – Jeg har blant annet sett på og assistert ved behandling i narkose, assistert ved kirurgiske behandlinger, overvært fjerning av visdomstenner og eksponeringsterapi for pasienter som har ekstrem tannbehandlingsangst, sier Jette.

Og nettopp fobipasienter har vekket et stort engasjement hos Jette, som nå planlegger å skrive om tannbehandlingsangst i sin bacheloroppgave til våren.

Vi takker for hyggelig tid og ønsker Jette lykke til med videre studier og bacheloroppgaven.