- Tk-biblioteket er en samling av internasjonale elektroniske ressurser og er en søkemotor til bruk i søk etter faglitteratur, forteller forsker Ewa Sz. Hovden og viser til at her kan man blant annet søke etter artikler, tidsskrifter og bøker. Arbeidet med felles tilgang til bibliotek for ROKene startet i 2012.  - Det har vært en lang vei å gå, men nå er vi godt fornøyde med at det er på plass. Litteratursøk er jo et grunnleggende behov for oss som driver forskning, men også viktig for blant annet spesialister slik at de alltid kan være faglig oppdatert, sier Ewa.

Her finner du Tk-biblioteket og hjelp til hvordan du bruker det.