I august begynte Ibrahimu Mdala hos oss.

Ibrahimu har PhD i biostatistikk og er til daglig forsker ved Universitetet i Oslo, nærmere bestemt ved Avdeling for allmennmedisin, Det medisinske fakultet.
Nå har han også en 10% stilling ved TkØs forskningsavdeling, hvor han skal bistå med statistisk metode og dataanalyse på flere av TkØs prosjekter.
I første omgang vil han jobbe med snusprosjektet.

Vi ønsker Ibrahimu velkommen og gleder oss til godt samarbeid fremover.