Tirsdag holdt Ewa og Unni Mette Stamnes Köpp, medisinsk sakkyndig ved Statens Barnehus i Kristiansand,  presentasjon om klinisk rettsodontologisk tannlegeundersøkelse på barnehusene i Norge. Konferansen hadde også foredrag og presentasjoner innen temaer som blant annet traumer, forebygging og tidlig intervensjon.  

- Det har vært tre spennende dager med mange foredragsholdere og interessante temaer og diskusjoner, forteller Ewa og trekker fram blant annet foredraget om polyviktimisering ved Carolina Jernbro fra Karlstads Universitet, som svært lærerikt.  

Konferansen var denne gang lagt til Færøyene.

Konferansens nettside The 10th Nordic Conference on Child Abuse and Neglect. In the Best Interest of the Child: Rhetoric or Reality?