Samlingen ble avholdt over to dager og første dag hadde de tverrfaglige behandlerteamene TOO rollespill med ulike pasientkasus, med påfølgende gode diskusjoner. På dag to deltok også tannbehandlertemaene TOO, og for noen så var dette første gangen de tverrfaglige behandlerteamene og tanbehandlerteamene møttes. Dette ble en fin arena for å bli kjent og diskutere i fylkesvise grupper om arbeidsrutiner og metoder.