For Ingrid var ikke yrkesvalget vanskelig i det hele tatt. Mammaen er tannpleier og har alltid vært veldig positiv til arbeidsplassen sin og yrket, i tillegg har Ingrid hele tiden vært sikker på at hun ville jobbe i helsevesenet.

- Mamma ble utrolig glad og sikkert litt stolt da jeg fortalt henne at jeg ville bli tannpleier, forteller Ingrid.

Når Ingrid blir spurt om hva hun tror det mest spennende med jobben som tannpleier blir, så er svaret egentlig alt!

- Det er jo veldig spennende å få være med på alle de ulike pasientbehandlingene. Det at jeg kan jobbe en del selvstendig, i tillegg til det å jobbe i team tror jeg blir veldig bra. En tannpleier har jo mye ansvar i dag, og det synes jeg er bra og spennende.

Etter 6 uker på TkØ, hva har du lært?

- Jeg har lært mye om hvordan å jobbe med pasienter som er redde, og det vil jeg ta med meg videre i måten å kommunisere med «vanlige» pasienter også. Det var også veldig lærerikt å være med på behandling i narkose, det var helt nytt for meg. Jeg fikk renset tenner og vært med på trekking av visdomstenner. Da lærte jeg en god del om teknikk, og at det ikke nødvendigvis trengs så mye styrke til!

Hun synes videre det var fint å oppleve forskjellen på en tannklinikk og spesialisttannklinikken på TkØ.

- Det er jo litt forskjell på mengden pasienter, det er flere pasienter på en vanlig tannklinikk, men jeg merket at det generelt er lengre tidsbruk på en pasient her på TkØ. Det skyldes både at mange pasienter skal ha litt mer komplisert behandling som krever mere planlegging, men også det at det behandles mange engstelige pasienter ved TkØ. Personalet ved TkØ bruker mye tid på pasientene, og det synes jeg er fint, forteller Ingrid.

Ingrid om 10 år

Når Ingrid tenker fremover og hvor hun er, så sier hun at det viktigste for henne er at hun trives i jobben sin.

- Jeg håper også at jeg får jobb i Akershus eller Oslo, og aller helst kunne jeg tenkt meg å kombinere å jobbe offentlig og privat! Det hadde vært flott å kunne jobbe med alle pasientgrupper, men som nyutdannet er jeg jo åpen for alt! Men kanskje ikke bli kollega med mamma da, ler Ingrid.

 

Takk for fine 6 uker Ingrid og lykke til videre :)