De strategiske satsingsområdene retter seg mot hvordan TkØ skal optimalisere sin virksomhet for å ivareta sine kjerneoppgaver i fremtiden.

Strategien har fire satsingsområder som inneholder mål og tiltak som skal gi TkØ en sentral posisjon som regionalt odontologisk kompetansesenter i øst.

 

Last ned og les om de fire satsningsområdene.