HUNT er en av verdens største befolkningsstudier. Studien gjentas omtrent hvert tiende år og har samlet opplysninger om befolkningen i Nord- Trøndelag gjennom tre befolkningsundersøkelser (1984-86, 1995-97 og 2006-08). I HUNT3 (2006-08) var tannhelse med som en tilleggsstudie.

I HUNT4 samles data om munn- og tannhelse i større skala enn tidligere. Denne gangen vil drøye 3 000 personer (>19 år) inviteres til en munn- og tannhelseundersøkelse på feltstasjonene i Levanger, Stjørdal, Steinkjer, Verdal, Nærøy og Namsos. Tannhelsepersonell fra de offentlige tannklinikkene i Nord-Trøndelag deltar i datainnsamlingen.

Opplysningene som samles inn vil gi viktig kunnskap om munn- og tannhelse i Norge. Sammen med andre opplysninger fra HUNT-undersøkelsene og kobling til helseregistre, kan data fra munn- og tannhelsestudien i HUNT4 gi ny viten om risikofaktorer for, og konsekvenser av, sykdom i munnhule og tenner.

Undersøkelsen startet i september 2017. Datainnsamlingen er nesten avsluttet på de to første feltstasjonene (Stjørdal og Levanger kommune). I februar og mars 2018 flytter feltstasjonene til henholdsvis Steinkjer og Verdal. August 2018 flyttes stasjonen videre til Nærøy, før det til slutt blir Namsos sin tur i oktober 2018. Datainnsamlingen avsluttes i februar 2019, og prosjektet i sin helhet skal avsluttes i 2024.

Prosjektleder HUNT4 (TkMN) Hedda Høvik

Fagansvarlig (TkØ) Rasa S Rysstad

 

Les mer om HUNT4 her. (NTNU)