ROP er Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og og psykisk lidelse. ROP-tjenesten skal sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innen fagområdet rus- og psykiske problemer.

- Det var veldig hyggelig å bli invitert til å holde et foredrag om tannhelse for rusmisbrukere, jeg tror ikke dette temaet har vært snakket om tidligere, forteller Line. Nå er jo også pakkeforløpet for psykisk helse og rus på høring, hvor tannhelse skal inkluderes i alle kartlegginger, så dette er svært positivt for denne sårbare gruppen.

Se hele foredraget til Line her:

https://rop.no/roptv/mulighet-for-tannbehandling-og-betydningen-av-god-tannhelse/

Du kan også se et kortere intervju med Line fra ROP-dagen her.