Kerstin Knutsson er forsker ved Karolinska Institutet, Institutionene for odontologi (DENTMED) Stockholm, og professor ved Malmø Høgskola, odontologiska fakulteten.

 

Med Kerstin har vi fått en særdeles kompetent medarbeider, og vi har nå fått etablert vår egen CBCT funksjon.  Vi ser frem til at Kerstin skal delta aktivt i våre tverrfaglige behandlingsteam, og ønsker henne hjertelig velkommen!