En viktig oppgave for TkØ er å øke forskningsaktiviteten hos tannhelsetjenesten i TkØs region. TkØs forskningsavdeling jobber derfor aktivt med å inkludere tjenesten i både planlegging og gjennomføring av prosjekter. TkØ kan bistå i alle ledd i et forskningsprosjekt, for eksempel vurdering av prosjektbeskrivelse, metodevalg eller analyse. TkØ også bidra inn i prosjekter som samarbeidspartner.

Skjema for prosjektplanlegging

Før TkØ kan bistå deg eller din fylkeskommune med et forskningsprosjekt, må du fylle ut skjemaet «Prosjektplanlegging», som du finner på våre nettsider. Skjemaet har ingen frister og du kan når som helst sende det inn. Det vil deretter bli behandlet av forskningsavdelingen. For å sikre behandling, må alle de obligatoriske feltene være utfylt. Avsender må ha en klar målsetting for prosjektet og sørge for at opplysningene er korrekte og at prosjektet er forankret i fylkeskommunen, altså at din nærmeste leder er kjent med prosjektet.

– Når vi har alle opplysningene behandler vi henvendelsen, og avsender vil få tilbakemelding, forklarer TkØs forskningsleder Vibeke Ansteinsson, og legger til at om det er behov for mer informasjon, tar de kontakt med avsender underveis. Hun understreker at den enkelte søknad blir vurdert ut ifra tilgjengelig kompetanse hos TkØ, kapasitet, gjennomførbarhet og ikke minst at prosjektets problemstilling kan være til nytte for tjenesten.

I dag bistår TkØ med sin forskerkompetanse i to prosjekter. Ansteinsson har allerede registrert stor interesse for tilbudet, og ser frem til å være med å utvikle flere forskningsprosjekter i regionen. Hun gjør også oppmerksom på at TkØs forskningsavdeling årlig arrangerer forskerkurs for tannhelsepersonell, som kan være nyttig for de som ønsker å drive med forskning eller allerede er i gang med prosjekter.

Gå til Skjema for prosjektplanlegging