Fra 27. - 29. april arrangeres Årskursus i regi av den danske Tandlægeforeningen i København. Årskursus er årlig og er det største etterutdannelsesarrangementet for danske tannleger. Torsdag 27. april  holder Ansteinsson foredraget «Effekter i munnhulen ved bruk av snus». 

Ansteinsson er prosjektleder for forskningsprosjekt «Sammenhengen mellom snusbruk og opptrukket tannkjøtt og misfarging av tenner og fyllinger blant 18-20 åringer». Prosjektet undersøker om det er en sammenheng mellom snusbruk og uønskede orale manifestasjoner, med spesielt fokus på tilstedeværelse av gingivale retraksjoner og misfarging av tenner og fyllinger blant 18-20 åringer.

Studien omfatter bla. spørreundersøkelse om snusbruk og en klinisk undersøkelse gjennomført ved tannhelsetjenesten i Hedmark, Oppland og Østfold fylkeskommune i tillegg til Oslo kommune.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Nordisk Institutt for odontologiske materialer (NIOM).

Mer om  prosjektet "Orale effekter hos ungdom som snuser"

Mer om Årskursus 2017