TkØ er henvisningsinstans og har i dag spesialister innen pedodonti, protetikk, oral kirurgi/kjevekirurgi og kjeveortopedi. Spesialistene jobber tverrfaglig ved kompliserte henvisninger av sammensatte problemstillinger for å yte hjelp på best mulig måte.

I tillegg til pasientbehandling har spesialistene ved TkØ også en rådgivende rolle overfor tannhelsetjenesten. Dette skjer gjennom veiledning av personell ved pasientbehandling, kasusdiskusjoner, kurs og seminarer og tilbud om hospitering ved TkØ. Målet er å heve kompetansen hos tannhelsetjenesten og gi tannhelsepersonell praktisk anvendbart læringsutbytte.

Veiledning på telefon

Tannleger kan kontakte spesialisttannklinikken for hjelp og veiledning av pasientbehandling og kasusdiskusjon. Det kan for eksempel dreie seg om akutte traumer (i kontortid), behov for diskusjon av kompliserte kasus, planlegging av pasientforløp eller spørsmål rundt henvisninger. Pedodontist Reidun Agnalt er en av TkØs spesialister som ofte veileder tannleger.

– Å veilede tannleger i regionen er en viktig oppgave for oss. På grunn av praktiske hensyn og geografiske årsaker foregår det meste av veiledningen over telefon eller via e-post hvis innholdet ikke er av sensitiv karakter, sier Agnalt, og legger til at hun og hennes kollegaer også bistår med vurdering av røntgen og kliniske bilder. Dreier det seg om en ekstraordinær tilstand, anbefaler hun også gjerne relevant faglitteratur i tillegg til rådgivning.  

Hospiter hos TkØ

TkØ tilbyr tannhelsepersonell muligheten til å hospitere ved spesialisttannklinikken. Det innebærer at en henvisende tannlege kan følge og delta i behandling av egne henviste pasienter til TkØ. På denne måten får den henvisende tannlegen muligheten til å jobbe sammen med en eller flere spesialister og være involvert i pasientbehandlingen.

Kurs og seminarer

TkØs spesialisttannklinikk arrangerer kurs i pedodontiske, kirurgiske og hygienerelaterte emner etter ønske fra klinikker. Flere offentlige tannklinikker i TkØs region har allerede vært på besøk hos TkØs klinikk og deltatt på kurs. Kursene holdes i TkØs lokaler eller hos klinikkene i regionen. Spesialist i pedodonti, Andreas Schmalfuss, har blant annet gitt kurs i klinisk fotografering for klinikker i flere av fylkene TkØ samarbeider med. Disse kursene har gitt tellende timer i NTFs etterutdanningsprogram, noe som også er et et mål for fremtidige kurs i regi av TkØ.

- Vi ser at det er både interesse og behov for slik virksomhet, sier klinikksjef Jon Sudbø, og legger til at TkØ fremover vil jobbe enda mer med både kursvirksomhet og pasientkonsultasjoner ute blant klinikkene i regionen.

For mer informasjon om veiledning og hospitering, kontakt klinikksjef Jon Sudbø.

Se Veiledning og hospitering hos TkØ