TkØ har i dag fire tannleger med ulike arbeidsområder som har lisens til å bruke lystgass ved tannbehandling.
- Dette gir mange grupper av pasienter mulighet for et tilrettelagt behandlingstilbud, sier klinikksjef Jon Sudbø og legger til at lystgassfunksjonen er et viktig supplement til det allerede godt etablerte narkosetilbudet ved TkØs spesialisttannklinikk.

Lystgass 4_liggende