Bilde av Celine Visted. Foto: Oppland fylkeskommune
Overtannlege Celine Visted. Foto: Oppland fylkeskommune

TkØs forskningsavdelingen har satt i gang en klinisk studie om forebyggelse av okklusal karies. Formålet med denne studien er å undersøke kariesforebyggende effekt av fissurforsegling og Duraphat fluorlakk. Studien vil inkludere 400 barn i alderen 6-7 år ved seks tannklinikker i Hedmark, Oppland og Østfold fylkeskommune. Her vil deltakerne bli fulgt opp i 3 år.

Tannklinikken Lena i Oppland er en av klinikkene som deltar, og overtannlege Celine Visted i fylkeskommunen er entusiastisk over prosjektet.

 - Det er både meningsfullt og spennende for oss på klinikken å være med på en slik studie. Resultatene fra prosjektet vil gjøre at vi som tannleger kan være mer sikker på hvilken prosedyre vi bør velge og hvorfor. Dermed får vi en kalibrert prosedyre blant tannleger. Dette tjener også pasienten på. Visted legger til at prosjektet gir mulighet for tettere oppfølging av risikogrupper. Med en så stor nytteverdi for pasienten er det i seg selv motiverende i å delta i et slikt arbeid, syns hun.

Rasa Skudutyte-Rysstad
Forsker og prosjektleder Rasa Skudutyte-Rysstad, TkØ. Foto: Terje Skåre.

Mer praksisnær forskning hos TkØ

Praksisnær forskning er ett prioritert forskningsområde hos TkØ, og innebærer et tett samarbeid med fylkestannleger og klinikere i TkØs region. «Fluorpensling eller fissurforsegling?» er det andre praksisnære forskningsprosjektet som gjennomføres mellom forskningsavdelingen ved TkØ og tannhelseklinikker i regionen. I TkØs første prosjekt, «Orale konsekvenser hos ungdom som snuser", deltok 9 klinikker i regionen.

Forsker og prosjektleder Rasa Skudutyte-Rysstad viser til at et viktig mål ved praksisnær forskning er at resultatene kan overføres direkte tilbake til tannhelsetjenesten og på den måten komme pasientene og befolkningen til gode. For å kunne gjennomføre praksisnære prosjekter er TkØ avhengig av klinikkenes innsats. Skudutyte-Rysstad er derfor glad for at tannhelsetjenesten i regionens tre fylkeskommuner legger vekt på kunnskapsbasert praksis og ser betydningen av å ha vitenskapelig støtte for metodene som blir brukt i tannhelsetjenesten.

- Dette gjør det lettere å involvere klinikere både ved datainnsamling i prosjekter, men også i planlegging av nye prosjekter, understreker hun og ser frem til fortsettelsen av prosjektet.

Mer om prosjektet «Fluorpensling eller fissurforsegling?»
Mer om prosjektet «Orale konsekvenser hos ungdom som snuser»