Charlott er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og utdannet kognitiv terapeut. Fra januar og frem til sommeren vil hun jobbe 40% som psykolog i TkØs TOO-team sammen med psykolog Åshild K. Nupen. Charlott jobber også ved pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Østfold fylkeskommune i tillegg til at hun driver sin egen praksis i Sarpsborg.

Vi ønsker Charlott velkommen til oss!