Geir Støre er spesialist i kjevekirurgi og er overlege og seksjonslege ved kjevekirurgisk avdeling/seksjon ved Rikshospitalet OuS. Han har siden 2010 vært professor ved institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Tromsø (UiT). Hos TkØ vil han gi kirurgisk pasientbehandling i tillegg til å sørge for kompetanseheving hos tannhelsepersonell ansatt ved TkØ og i fylkeskommunene Hedmark, Oppland og Østfold. Han vil også instruere i prosedyrer ved TkØ for hospiterende tannhelsepersonell.

Geir Støre vil dele tiden sin mellom UiT og TkØ.

Vi ønsker Geir velkommen!

Henvisning til oral- og kjevekirurgi hos TkØ

Kirurgi6_GEir og Andreas_500x410.jpg