Ingrid er utdannet tannpleier fra Universitet i Oslo og har flere års erfaring fra tannhelsetjenesten i Oslo kommune. Nå har hun permisjon fra Lillo tannklinikk og skal i et halvt år jobbe på rus- og snusprosjektene hos TkØ. 

Vi ønsker Ingrid velkommen!