TkØ har narkoseutstyr og har inngått samarbeidsavtale med Aneste, som bistår med anestesilege og anestesisykepleier. Tannbehandlingen vil utføres av TkØs egne tannlegespesialister i våre lokaler, Sørkedalsveien 10A, Oslo.

Hvem gjelder tilbudet for?

Tilbudet om tannbehandling i narkose gjelder for pasienter i ASA klasse 1 og 2 (funksjonsfriske pasienter).

Hvem kan henvise?

Vi tar imot henvisninger fra tannpleiere, tannleger og tannlegespesialister i privat og offentlig tannhelsetjeneste.

Hva skal henvisningen inneholde?

Vi ber om en skriftlig henvisning som inneholder pasientens kontaktinformasjon, relevante opplysninger og kliniske funn og symptomer.
Vi ønsker vedlagt relevante kliniske bilder og røntgenbilder (digitalt format) og utskrift av pasientjournal.

Hvor sender du henvisningen?

Henvisning sendes til TkØ pr.post:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Sørkedalsveien 10A
0369 Oslo

Spørsmål?

Kontakt oss på klinikk@tkost.no  eller på telefon 23 69 39 00 (sentralbord)

Brosjyre om tannbehandling i narkose hos TkØ (pdf fil)

Tannbehandling i narkose