Etter en omvisning, innledet direktør Hilde Vogt Toven møtet med å fortelle om TkØ og TkØs mandat før seniorforsker Rune Becher fra Folkehelseinstituttet (FHI) holdt et innlegg om snus og graviditet. TkØs forskningsleder Vibeke Ansteinsson viste til hva forskningen i dag sier om snus og tannhelse, og fortalte om TkØs pågående forskningsprosjekt om orale konsekvenser hos ungdom som bruker snus.
Til slutt holdt spesialist i pedodonti, Reidun Agnalt, foredrag om traumer hos barnepasienter.

Vi takker for hyggelig besøk!