Det var en engasjert gjeng med tannleger og tannpleiere, som møtte opp til innføringskurs i klinisk forskning. Før kurset startet fikk de 24 deltakerne omvisning i lokalene. Deretter innledet TkØs forskningsleder Vibeke Ansteinsson kurset med å gi en oversikt over TkØs forskningsaktivitet i dag, før TkØs forsker Rasa S. Rysstad sørget for et innblikk i kunnskapsbasert praksis og praksisnær forskning, Neste post på programmet var forsker Eva Denison fra Folkehelseinstituttet (FHI), som blant annet så nærmere på hva slags forskning kan besvare hvilke spørsmål, hvilke studiedesign kan være relevant for ulike typer hypoteser, og hvordan man skal gå frem for å vite om forskning er til å stole på.

Kurset ble avsluttet med gruppearbeid, hvor deltakerne blant annet diskuterte mulig ideer til forskningsspørsmål.

TkØ takker for godt oppmøte, og ser frem til at flere tannleger og tannpleier vil drive med klinisk forskning.