Programmet for møtene er:

  • Om TkØs virke og veien videre v/ direktør Hilde Vogt Toven

  • Forskning hos TkØ v/ forskningsleder Vibeke Ansteinsson

  • TOO-behandling & pasientkasus v/ tannlege og universitetslektor Jorun Torper

  • Omvisning

Informasjonskvelden for spesialistkandidatene er onsdag 9. mars fra kl. 16:30-18:00.

Tilsvarende informasjonskveld for spesialister er tirsdag 15. mars fra kl. 16:30-18:00.

Vi serverer pizza og mineralvann. For påmelding kan du sende e-post til: eviect@ostfoldfk.no

Velkommen!

 

Invitasjon spesialistkandidater (pdf-fil)

Invitasjon spesialister (pdf-fil)