Tverrfaglig behandlingsteam TOO ved Moss tannklinikk

  • Tannlege Marit Stokke Engh

  • Tannhelsesekretær Sidsel Tepstad

  • Psykolog Sissel Grodås
     

Behandlingsteamet tar imot pasienter torsdager.
 

Kontaktinformasjon - Moss

Telefon: 69 11 77 60

E-post: ostfoldtoo@tkost.no (obs: ikke oppgi sensitiv informasjon)

Besøksadresse: Moss tannklinikk, Bernt Akersgate 17, 1534 Moss.

 

Tverrfaglig behandlingsteam TOO ved Fredrikstad tannklinikk

  • Tannlege Inger Kristine Østby Samuelsen

  • Tannhelsesekretær og administrator Kristin Strandlund

  • Psykolog Sissel Grodås
     

Behandlingsteamet tar imot pasienter onsdager.

Kontaktinformasjon -Fredrikstad

Telefon: 95 44 71 72

E-post: fredrikstadtoo@tkost.no (obs: ikke oppgi sensitiv informasjon)

Besøksadresse: Fredrikstad tannklinikk (5. etg.), Storgata 10, 1607 Fredrikstad