Jansson har i sin doktorgrad studert risikofaktorer hos pasienter med kronisk periodontitt med spesiell vekt på identifisering av diagnostiske markører for periodontitt og risikobedømming.

Han har lang erfaring fra epidemiologisk forskning og mye praksis fra klinisk tannbehandling Han kjenner derfor godt til de rammebetingelser som klinikere jobber innenfor. På grunnlag av dette vil jeg kunne bidra til målrettet og nyttig forskningsarbeid sier Jansson.

Jansson tar over som forskningsleder etter Tiril Willumsen som fortsetter som forsker i TKØ. I tillegg er også Nina J. Wang forsker i TKØ.

Han søkte forskningslederstillingen fordi han syntes det virket spennende å bidra til å bygge opp og videreutvikle TKØ til et fullverdig kompetansesenter. Forskning i tannhelsetjenesten er annerledes organisert i Norge enn i Sverige. I Sverige har det enkelte landsting ansvaret for forskningen, mens det i Norge er en tydeligere satsing på forskning ved at den skjer på regionalt nivå gjennom kompetansesentrene. Dette gjør at man får et sterkere fokus på forskningen mener Jansson, som for øvrig tidligere har jobbet i Norge som kliniker og trivdes godt.

I starten vil jeg først skaffe meg oversikt over det som er gjort til nå, sier Jansson. Jeg vil jobbe videre ut fra den strategien som allerede er utformet for FOU i TKØ. Jeg ønsker også å være åpen og gå aktivt ut å kartlegge behov og ønsker blant tannhelsepersonell i både offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Jeg ser stort behov for å styrke den praksisnære forskningen. Det er viktig å skaffe bedre oversikt over tannhelsetilstanden innenfor ulike grupper i befolkningen. Forskning er viktig for at hver enkelt pasient skal få riktig behandling og for at de samlede ressursene kan utnyttes best mulig slik at de som trenger mest hjelp, får det sier Jansson til slutt.

Henrik Jansson kan kontaktes på e-post: henrij@ostfoldfk.no og mobiltelefon: 479 76 811.