Tannhelsepersonell som ikke har vært med på introduksjonskurset, men som har interesse, kan også melde seg på. Spesielt aktuelt er dette dersom dere er flere som er interessert i å samarbeide om et prosjekt, og ikke alle har kurset fra Kunnskapsenteret.

Kurset vil vare en dag og vil bestå av noe undervisning i statistikk ved vår biostatistiker Morten Fagerland, metodevalg og prosjekter ved Nina J. Wang og Tiril Willumsen samt diskusjon rundt konkrete prosjekter.

Kurset vil gjennomføres med små grupper, maksimum 4-6 deltagere hver gang. Hvis det er mulig,  vil vi sette sammen grupper med deltakere som har interesser innen beslektede temaer. Vi vil prøve å få til egne grupper for tannhelsepersonell fra privat- og offentlig sektor på grunn av forskjellige organisatoriske utfordringer i å jobbe med FOU.

Mål for kurset:
Under kurset jobbes det med aktuelle problemstillinger og prosjektideer. Etter kurset skal deltagerne ha tilstekkelig kunnskap til å kunne planlegge prosjektene videre i samarbeid med veiledere og TKØ.

Kursgivere: Nina J. Wang, Morten Fagerland og Tiril Willumsen.

Sted: Hammersborg Torg 3, Oslo.

Tid: I løpet av vårsemesteret 2013. Endelige datoer vil bli bestemt senere.

Kontaktperson: Tiril Willumsen.

Påmelding: Fyll ut skjemaet nedenfor så snart som mulig. Oppgi gjerne tema for et FOU-prosjekt som er aktuelt å utføre/være medvirkende i. Det er også mulig å melde seg på som en gruppe som ønsker å jobbe med samme tema/prosjekt.