Det innføres i 2010 samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunen (tannhelsetjenesten ved fylkestannlegen) og kommunene (omsorgstjenesten ved rådmann) vedrørende forebyggende arbeid og tannbehandling av pasienter i sykehjem. Tidligere studier har vist at pasienter med atferdsproblematikk ved munnstell har økt risiko for dårlig tannhygiene.
 
Prosjektet skal måle effekt av samarbeidsavtalene etter ett år og etter tre år.
1. Pasientprosjekt: Å måle endringer i oral hygiene hos sykehjemspasientene. Denne delen av studien vil også sammenlikne oral hygiene hos pasienter med- og uten atferdsproblematikk ved munnstell.
2. Pleierprosjekt: I anonyme spørreundersøkelser kartlegge endring av holdninger og kunnskaper samt evaluering av samarbeidsavtalene hos de pleiere som jobber på sykehjemmene 
 
Prosjektansvarlig: TKØ

Prosjektleder: Tiril Willumsen 

Prosjektmedarbeidere: Line Chr. S. Karlsen, fylkestannlegen i Østfold, Tannhelsetjenesten i Østfold, Sissel Bjørntvedt, TKØ