TkØ jobber med

  • praksisnær forskning

  • tjenesteforskning

  • epidemiologisk forskning

 

TkØ jobber aktivt for å inkludere tjenesten i planlegging, gjennomføring og med kunnskapstranslasjon i prosjektene nettopp for å sikre nytteverdien i tannhelsetjenesten.

Praksisnær forskning er et prioritert forskningsområde hos TkØ, og innebærer et tett samarbeid med fylkestannleger og klinikere i TkØs region. Et viktig mål ved praksisnær forskning er at resultatene kan overføres direkte tilbake til tannhelsetjenesten og på den måten komme pasientene og befolkningen til gode. For å kunne gjennomføre praksisnære prosjekter er TkØ avhengig av klinikkenes innsats.

I dag har TkØ to praksisnære forskningsprosjekter; «Fluorpensling eller fissurforsegling?» og "Orale konsekvenser hos ungdom som snuser".

Formålet med epidemiologiske studier er å kartlegge tannhelsestatus og identifisere potensielle risikofaktorer for sykdommer og tilstander i munnhulen. Dette gir oss viktig kunnskap om helse og sykdomsutvikling i befolkningen.

TkØ samarbeider med Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Midt-Norge om Tannhelseundersøkelsen i den fjerde Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT4).