Prosjekttittel: Tannhelsearbeid i sykehjem i Østfold 2010-2016

Om prosjektet: Forskningsprosjektet skal måle effekten av samarbeidsavtalene mellom fylkeskommunen og kommunene om forebyggende arbeid og tannbehandling av pasienter i sykehjem. Samarbeidsavtalene mellom fylkeskommunen (tannhelsetjenesten ved fylkestannlegen) og kommunene (omsorgstjenesten ved rådmann) om forebyggende arbeid og tannbehandling av pasienter i sykehjem, ble innført i 2010. Effekten av samarbeidsavtalene måles etter henholdsvis ett og tre år.

Prosjektansvarlig: TkØ

Prosjektleder: Tiril Willumsen

Prosjektmedarbeidere:
Line Chr. S. Karlsen (fylkestannlegen, Østfold fylkeskommune). Rådgiver.
Sissel Bjørntvedt (TkØ). Rådgiver.

Prosjektperiode: 2010- 2016.

Finansiering: TkØ og Tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune

Kontaktperson: Line Chr. Schrøder Karlsen

Publikasjoner:
Are the barriers to good oral hygiene in nursing homes within the nurses or the patients? Willumsen et al 2011
Poster ECG, Ghent, mai 2011