Beredskap

TkØ er beredskapsklinikk for koronasmittede pasienter, se mer informasjon her.

Alle henvendelser skal gå via telefon og ikke ved direkte oppmøte på tannklinikk.

Normal klinikkdrift

Pasienter på venteliste etter 13. mars vil nå få tildelt timer for å gjennomføre planlagt behandling.

Økt renhold og hånddesinfeksjon

Renholdet ved TkØ er forsterket som følge av koronasituasjonen. Vi ber pasienter som har time hos TkØ om å bruke hånddesinfeksjonen, som er tilgjengelig på venteværelset, og holde avstand til andre pasienter.