Karen jobbet tidligere hjemme i Chile som sekretær i et språkinstitutt, før hun kom til Norge og ble inspirert av sin egen tannpleier. Det var hos kjeveortopeden i Bærum at denne tannpleieren jobbet, og Karen så hvor mye en tannpleier kunne påvirke og bistå til bedre tannhelse.

Klaudia utdannet seg først til tannhelsesekretær i 2014, og tok deretter ekstra fag for å bli tannpleier.

"Her på TkØ har vi observert og behandlet voksne pasienter, mens i første praksisrunde var vi kun med barn, så veldig forskjellige og lærerrike erfaringer!", forteller Karen og Klaudia. De likte begge å jobbe med barn, og Karen ser ikke bort ifra at hun vil jobbe med barn etter endt utdanning. De forteller videre at det ikke er lett å få en 100% stilling som tannpleier på en klinikk i dag, så de ser for seg å etterhvert jobbe på flere klinikker.

Praksis på TkØ

"Det mest interessante var nok når vi fikk være med på eksponeringsterapi med TOO pasient." De synes begge to at denne kommunikasjonsmetoden med TOO pasienten, også kan benyttes i ordinær behandling. "Det handler jo om å gjøre pasienten trygg og skape et tillitsforhold mellom deg som behandler, og pasienten", forteller Karen.

Gjennom seks uker har de fulgt tannpleier og veileder Ingrid Klepaker, som de har observert, og som har tatt de med rundt på de forskjellige spesialistområdene TkØ har. Karen fikk assistere på kirurgi, og Klaudia synes å få være med på behandling i narkose var veldig spennende.

De synes at tannpleieryrket har blitt mer og mer spennende jo lengre inn i studiet de kommer.  De forteller både om sammenhengen mellom munnhule og kropp og det anatomiske, men også den forebyggende rollen de som tannpleiere kan og bør ta. Igjen så forteller Karen om denne tannpleieren i Bærum, som også ga henne gode forebyggende tips, og som skapte en god og tillittsfull relasjon.

"Dette er første gangen TkØ har hatt praksis for studenter, og dette kommmer vi nok til å gjøre igjen!" forteller Ingrid. "Studentene kommer med ny og oppdatert kunnskap, så veldig bra at vi  kan lære av hverandre", avslutter hun.

Og det er jo ekstra hyggelig at både Karen og Klaudia gjerne vil ha neste praksisrunde her på TkØ!

Takk for nå, og lykke til videre!