Prosjekttittel: Effekter av amalgamutskiftning hos pasienter med mistanke om bivirkninger på grunn av amalgamfyllinger.

Prosjektleder: Forskningsleder Lars Bjørkman ved Bivrkningsgruppen for ondotologiske biomaterialer, UniResearch Helse.

Prosjekttype: Oppdragsprosjekt.

Finansiering: Helsedirektoratet.

TkØ: Tilrettelegging for oppfølging hos tannlege i regionen.

Kontaktperson hos TkØ: Vibeke Ansteinsson. Forskningsleder.

Prosjektets nettside hos UniResearch Helse