Hamar klinikk la i år sitt årlige seminar til TkØ. Til sammen kom 15 tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer til Oslo for å lære mer om TOO og pasientkommunikasjon. TkØs klinikksjef Jon Sudbø åpnet seminaret med å orientere om TkØs oppgaver. Deretter var det informasjon og erfaringsutveksling om henvisningsrutinene mellom klinikkene.

Etter lunsj holdt TOO-tannlege Jorun Torper og TOO-psykologspesialist Åshild Nupen innlegg om TOO-behandling. Jorun fortsatte så med en presentasjon om pasientkommunikasjon og om verktøy i møte med angstproblematikk. Dagen ble avrundet med temaet pasientkommunikasjon med barn ved av Åshild.

Klinikkleder Marit Teigen er godt fornøyd med seminaret og vil gjerne komme tilbake for flere innlegg om andre aktuelle temaer, eksempelvis OPG-lesning og erosjoner.  – Det er viktig med regelmessig faglig påfyll for våre ansatte, sier hun og legger til at de vil benytte seg av hospiteringsmulighetene ved TkØ i enda større grad enn tidligere. 

- Slike besøk er nyttig, først og fremst med tanke på kompetanseheving og fagutvikling hos tannhelsepersonell, som jo nettopp er en av våre grunnleggende oppgaver. Men også for TkØ, påpeker Jon og viser til at klinikkbesøk gir en god mulighet til å ha en tett dialog med tjenesten og dermed forbedre tilbudene ved TkØ.