Men fortsatt varierer tannhelsen med alder, økonomi, hvor i landet man bor, og om man tilhører en utsatt gruppe eller ikke. Referanse til denne artikkelen: Folkehelseinstituttet. Helsetilstanden i Norge: Tannhelse. 

Klinikker i Den offentlige tannhelsetjenesten sender årlige rapporter til fylkeskommunen om tannhelsen hos 5-, 12- og 18-åringer (KOSTRA). Når det gjelder tannhelse hos barn under 5 år, voksne og eldre, finnes det ingen løpende rapportering. Opplysninger må her hentes fra ulike studier.

For Norge som helthet har andelen av 5-åringer og 12-åringer som er helt kariesfrie, steget jevnt de siste 25 årene. Tallene viser at Hedmark er det fylket hvor 18-åringene har minst karieserfaring.

Bedringen i tannhelsen viser seg også ved at færre tenner er angrepet hos de som har karies. Siden 1995 har 12-åringene i gjennomsnitt hatt under 2 tenner med kariesangrep. I 1985 var tallet cirka 3,5 tenner (SSB).  

Les hele artikkelen.