Fra 2004 har andelen av befolkningen som fikk utlevert minst et antibiotikum på resept økt og i 2012 fikk en fjerdedel av befolkningen minst én antibiotikakur. I tillegg øker bruken av resistensdrivende, bredspektrede midler på bekostning av mer smalspektret penicillin. Med økt fokus på forskrivning av antibiotika er det håp om å snu denne trenden.

Å unngå unødig behandling med antibiotika vil kunne forebygge at resistente bakterier oppstår hos den enkelte og forebygge at forekomsten av resistente bakterier øker i samfunnet. Høy forekomst på samfunnsnivå øker også sjansen for å bli smittet med resistente bakterier enten man har brukt antibiotika eller ikke.

For å fremme riktig antibiotikabruk er det utarbeidet retningslinjer for antibiotikabruk for både for spesialist- og primærhelsetjenesten.