Målet med angstbehandlingen

Målet med angstbehandlingen hos "Tverrfaglig behandlerteam TOO" er å mestre tannbehandlingssituasjonen slik at pasienten senere kan fortsette tannbehandling hos en ordinær tannlege.

Henvisning/kontakt TkØs TOO-tilbud

Henvisning
Tannlege, lege, psykolog eller annet helsepersonell kan henvise til TOO-teamet. Informasjon om henvisning til TkØ.
 

Kontakt TkØs TOO-tilbud
Pasienten kan også kontakte TOO-teamene på eget initiativ. Pasienten kan sende e-post til klinikk.tko@viken.no 
Av personvern- og sikkerhetsmessige årsaker skal personsensitiv informasjon ikke sendes pr. e-post.
Pasienten kan eventuelt benytte dette skjemaet: Kontaktskjema (www.viken.no).

Telefon
23 69 39 00 (sentralbord). Sentralbordet er åpent alle hverdager fra kl. 08.30-11.30 og 12.00-15.00.

Adresse
TkØ er lokalisert på Majorstuen, Oslo.
Besøks- og postadresse: Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo. Se veibeskrivelse.

Tverrfaglig behandlerteam TOO hos TkØ tar imot pasienter alle dager.

 

Om TOO-tilbudet

Etter første kontakt vil du bli satt på venteliste for vurdering hos psykolog hos "Tverrfaglig behandlerteam TOO". Dette teamet består av tannlege og/eller tannpleier og tannhelsesekretær i tillegg til psykolog. Psykologen vil kartlegge hva du synes er vanskelig med tannbehandling, vurdere om du går inn under TOO-tilbudet og deretter om dette behandlingstilbudet egner seg for deg.

Behandlingsmetoden som brukes er hovedsakelig eksponeringstrening og blir utført i samarbeid med psykolog. Terapiformen går ut på at du sammen med teamet øver på situasjoner du er redd for. Det krever at du er motivert og at du deltar aktivt både under og mellom behandlingene. Se også nettstedet www.tooinfo.no for mer informasjon om TOO-tilbudets behandlingsforløp. Du finner også informasjon på nettsiden til Helsedirektoratet

Nettstedet www.tooinfo.no & filmer om tannlegeskrekk

På tooinfo.no finner du mer informasjon om tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO-tilbud).

Nettstedet har også et filmarkiv med over 40 korte filmer om tannbehandlingskrekk. Her er det både informasjonsfilmer til pasienter og instruksjonsfilmer til tannhelsepersonell. Ta gjerne en titt og kanskje du finner en film som kan være nyttig for deg? 

Nettsstedet tooinfo.no er rettet mot

tooinfo.no er etablert av Tannhelsetjenestens kompetansesentre.