"Dette er et veldig viktig medlemsskap som vil endre måten vi synliggjør vår forskningsaktivitet på", forteller forsker Ewa Sz. Hovden hos TkØ. " Videre fører dette med seg endringer i måten vil bli finanisert på i fremtiden, hvor finansieringen blir i mye større grad resulatatbasert."

Cristin er et felles system for offentlig finaniserte institusjoner og skal være en nasjonal informasjonsbank som samler og ikke minst gjør all forskningsaktivitet til sine medlemsinsitiusjoner. Her kan både resultater, prosjekter og personer registreres. Dette gir en komplett oversikt over all aktivetet ved institusjonen.

"Kompetansesentrene har i noen år vært medlem av Cristin bibliotekkonsortiet som forhandler og leverer elektroniske ressurser til oss. Det er derfor bra at vi snart også kan rapportere til Cristin. Som statlig finanisert institusjon er det både viktig og riktig at vi gjør vår aktivitet synlig og åpent tilgjengelig", avslutter Hovden.