Digital opplæringspakke for Tverrfaglig behandlerteam TOO - modul 2

Digital opplæringspakke for Tverrfaglig behandlerteam TOO - dag 2
Påmelding via tooinfo.no.https://www.tooinfo.no/nasjonalt-digital-opplaeringspakke-for-behandlere-i-tverrfaglige-behandlerteam-2022.6534292-566950.html

Arrangør: meretebe@viken.no
: Microsoft Teams
Tid: fredag 2. september 08:30
https://www.tooinfo.no/nasjonalt-digital-o...