Nasjonal nettverkssamling tverrfaglig behandlerteam 2022

Program, informasjon og påmeldingsskjema ligger på tooinfo.no:
https://www.tooinfo.no/nasjonal-nettverkssamling-tverrfaglig-behandlerteam-2022-paamelding.6518802-566950.html
Frist: 1. juli

Tid: onsdag 14. september
https://www.tooinfo.no/nasjonal-nettverkss...