Digital samling for Tverrfaglig behandlerteam TOO, region TkØ

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) inviterer til digital samling for tverrfaglig behandlerteam TOO i Innlandet, Viken, Agder, og Vestfold og Telemark fylkeskommune i tillegg til Oslo kommune.

Dato: 29. november
Tid: 1300-1500.
Samlingen arrangeres gjennom Microsoft Teams.
Påmelding: https://www.tooinfo.no/regionale-kurs-og-seminarer-for-tverrfaglig-behandlerteam.565106.no.html

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Kompetansengruppa TOO, TkØ

Arrangør: meretebe@viken.no
: Microsoft Teams
Tid: mandag 29. november 13:00
https://www.tooinfo.no/regionale-kurs-og-s...