Prosjektet GERONETT arrangerer åpent seminar

GERONETT er et nettverk for forskning og kompetanseutvikling for å bedre den orale helsen hos eldre.

Målet med arrangementet er å skape en møteplass for utveksling av kunnskap og informasjon om pågående relevante forskningsprosjekter.

Vi inviterer alle som forsker innenfor temaet oral helse hos eldre om å sende inn abstracts for presentasjoner. Vi oppfordrer PhD-stipendiater og postdoktorer til å presentere sine prosjekter på arrangementet.


Frist til påmelding med abstract: 17. mars

For mer informasjon om GERONETT; se https://www.geronett.no/

For påmelding, se lenke nedenfor.

: Zoom
Tid: torsdag 6. mai 08:30
https://www.tkost.no/invitasjon-til-gerone...